Co je to cajon ?

Cajón - cajon (čti kachón; od caja - španělsky bedna) je perkusní hudební nástroj původně pocházející z Peru. Standardní cajon má podobu dřevěné bedny s ozvučným otvorem na jedné straně, na níž se sedí a rukama bubnuje do přední ozvučné desky. Původně se pravděpodobně jednalo o bedýnku na přepravu ryb nebo pomerančů, na kterou bubnovali otroci poté, kdy byli donuceni své vlastní bubínky spálit. Pro jeho mnohotvárný zvuk ho dnes používají hudebníci v mnoha stylech. Zejména v západní Evropě a v Americe je oblíbeným doplňkem rytmické sekce kapel hrajících latino, jazz, ale i třeba pop. Na rozdíl od klasických bicích a různých bubnů s blánou, je cajon nenáročný na údržbu, nemusí se ladit, zároveň je snadno přenosný, prostě jej můžete vzít, kam chcete. I u nás si  nachází své příznivce, hlavně proto, že tato dřevěná „krabice“ vypletená  strunami, je totiž daleko zábavnější než bicí.

Co to cajon je a jak se používá?

Cajon je důležitou součástí latino-americké a peruánské hudby a pomalu se zabydluje také v dalších stylech ( folk, akustický rock, orientální hudba, . . . )  a jako rytmický doprovod k písním. Skvěle se hodí například do všech možných stylů akustické hudby, kde může nahradit všemožné blanozvučné hudební nástroje anebo napodobit zvuk jiných celodřevěných hudebních nástrojů. S výhodou ho lze také použít pro nácvik rytmu, hudební terapii, tanečně – sportovní aktivity, nebo jako výbornou pomůcku pro zábavu či relaxaci. To vše, díky jeho nenáročnosti a poměrně lehké, variabilníi konstrukci. Cajon nemá blánu, odpadá proto riziko jejího poškození a potřeba ladění a výměn blan. Je skladný a vždy k použití, cajonista může bez dlouhých příprav, například ladění, po vybalení, téměř ihned začít hrát. 

Jaké jsou hlavní vlastnosti cajonů KLANGspiel?

Cajony KLANGspiel (Zvuk+hra) jsou navrženy a vyrobeny v Německu. Je na nich použito výhradně materiálů pocházejících z Německa. Na jejich povrchu se nachází tradiční lak na bázi přírodní pryskyřice, zvaný ŠELAK. Díky kvalitě materiálů a díky zpracování zaručují tyto cajony bezpečnost, hygienickou nezávadnost a výborný zvuk. Právě hygienická nezávadnost je hlavní ideou projektu KLANGsoiel, protože tyto nástroje jsou vyrobeny nejen pro dospělé hudebníky. Určeny jsou také dětem, těhotným ženám, osobám s alergiemi anebo například postiženým osobám. Ti všichni je používají při výuce, při různých terapiích, nebo prostě pro zábavu. Díky zpracování a kvalitním materiálům, splňuje KLANGspiel vysoké požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost.

Jak se na cajon hraje?

Na cajón se hraje prsty a dlaněmi tak, že se bubnuje na ozvučnou desku nebo její hranu. Hráč přitom obvykle sedí obkročmo na nástroji a podle místa úderu na desku cajon zní. Zruční hráči na cajon umí na tento jednoduchý nástroj napodobit zvuk víceméně celé základní soupravy bicích, také conga, bonga, atd. Na cajon se dá hrát nejen rukama. Styl hry na cajon je individuální náležitostí, je možné zapojit nohy, paty, měnit barvu a tlumit ho lýtky, stehny, bubnovat také na neozvučné plochy, atd.

Jaká je konstrukce cajonu?

Hrací plocha cajonu vydává zvuk různých bubnů. Údery na cajon se rozdělují na vyšší tóny (horní část desky) a basy (střed desky). Kombinací těchto úderů se vytváří rytmika s typickými, mnohdy komplikovanými akcenty. Palmas, neboli v překladu tlesky, jsou dvojího druhu: „sordas“ – neznělé nebo tlumené a „claras“ – znělé, hlasitější. Volba podléhá rytmice a dynamice skladby. Hráči na palmas, nebo-li tleskači, se nazývají palmeros, ale kromě nich používají tlesky také tanečnice a tanečníci, například ve stylu flamengo.

KLANGspiel-intarzie

KLANGspiel, ergonomie, ekologie

Cajony (čti kachony) KLANGspiel jsou zdravotně nezávadné a ručně vyrobené nástroje. Vyrábějí se v Německu. Projekt KLANGspiel spojuje české a německé pedagogy a tvůrce hudebních nástrojů. Jejich společný nápad vznikl v roce 2006 s malým týmem, bez nákladných systémů a s minimálními produkčními investicemi. Proto může vyrábět mistrovské cajony i v dnešní době, jíž vládne masová produkce z Asie.